UT RT MT & PT HT Oil Analysis Thermography Vibration Analysis WPS & WQT
.: Poya Gostar Moeoud Technical Inspection Co. Ltd. :.     TeleFax: +98 21 88846721     .:.     PostBox: 13145-978     .:.      pgm@poyagostar.com     .:.
 

 

 

آزمايش ذرات مغناطيسي

اصول کار این روش بر اساس قابلیت مغناطیس شدن مواد و خاصیت نشتی میدان مغناطیسی می باشد.

 ویژگی های آزمایش ذرات مغناطیسی
انجام اين آزمايش فقط برای مواد فرو مغناطیس امکان پذیر است و موادی مثل استنلس استيل که قابليت مگنت شدن ندارند، را نمی توان به این روش بازرسی کرد.
در این روش امکان شناسائی ناپیوستگیهای زیر سطحی وجود دارد.
در این روش نیاز به تمیزکاری زیاد محل تست نیست و یک تمیزکاری اولیه کافی باشد.
در این روش امکان شناسائی ناپیوستگیهای زیر سطحی وجود دارد.
در اين آزمايش عيوب عمیق قابل شناسايي نمي باشند.

 

 آزمايش مايع نافذ

اصول کار اين روش بر اساس خاصيت مويينگی مي باشد. در اين روش با استفاده از نفوذ مايع نافذ در ناپيوستگی هايي که به سطح راه دارند، موقعيت و اندازه عيوب سطحي قابل تشخيص خواهد بود.

ویژگی های آزمایش مایع نافذ
عدم نیاز به تجهیزات الکترونیکی و فرآیند ساده انجام آزمایش،این روش را ساده ترین روش آزمایش غیر مخرب نموده است.
انجام اين آزمايش برای همه نوع مواد به جز مواد متخلل امکان پذیر است و در پاره ای موارد حساسیت آن بیش از بازرسی بوسیله ذرات مغناطیسی است.
در اين آزمايش فقط عيوبی که به سطح راه داشته باشند قابل شناسايي مي باشند.
این نوع آزمایش برای بازرسی همه نوع مواد با هر اندازه و شکلی مناسب است.
این آزمایش را میتوان در محل و بدون پیاده کردن قطعات پیچیده انجام داد.

 

 

 
English ارتباط با ما تصاویر درباره ما صفحه اصلی

Copyright 2007 Poyagostar.com . All rights reserved.